Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Woodsman Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä dokumentti on laadittu 23.5.2018


Rekisterinpitäjä

Woodsman Oy
1935035-0
Sillankorva 15
02300 Espoo

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Julius Pekari / Woodsman Oy
asiakaspalvelu@woodsman.fi
Sillankorva 15
02300 Espoo

1.3. Rekisterin nimi

Woodsman.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri
Woodsman Oy:n myymälän asiakasrekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin verkkokaupassa ja myymälässä:
- Verkkokaupan tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen
- Koneiden ja laitteiden takuuasiakirjojen laatimiseen
- Yhteydenpitoon asiakkaan ja Woodsman Oy:n välillä

Kerättyjä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään määräämättömän ajan.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Woodsman.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Woodsman Oy kerää asiakkailtaan myymäläasioinnissa vain ne tiedot, jotka ovat yhteydenoton ja kannalta välttämättömät. Kaikki tiedot ovat asiakkaiden itsensä ilmoittamia.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Verkkokauppatilauksien sekä erilliskuljetuksia vaativien toimituksien yhteydessä asiakkaan yhteystiedot luovutetaan kuljetusyritykselle toimituksen toteuttamiseksi. Asiakastiedot merkitään myös uusien pienkoneiden valmistajan takuurekisteriin. Tuotteen takuurekisteröinti on edellytys valmistajan myöntämän takuun voimassaololle. Muissa tapauksissa tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Woodsman.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Woodsman Oy:n tietojenkäsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

1.9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää Woodsman Oy:n asiakaspalveluun. Rekisterinpitäjä (Woodsman Oy) voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

1.10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse Woodsman Oy:n asiakaspalveluun otsikolla ”henkilötietojen poisto / tarkastus. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


2. Evästeiden käyttö

Woodsman.fi verkkokauppa käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa laitteesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja verkkokaupassa käytät.

2.1. Evästeet ja tilastointi

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten verkkokauppaa käytetään. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä verkkokaupan asiakkaat haluavat ja miten voimme parhaiten antaa asiakkaille hyvän käyttökokemuksen.

2.2. Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön laitteellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot edellyttävät, että verkkokauppa tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja.